E-post: Katrinxatxrehkendamine.ee|Telefon: 53 478 031

Nõustamine, personaliteenused, juriidilised teenused

Hinnad kokkuleppel,  vastavalt teenuse liigile ja mahule.

 Teenused: 

  • Töölepingu sõlmimine, muutmine ja lõpetamine
  • Töölepingu lisad, etteteatamised, materiaalne vastutus
  • Käskkirjad, korraldused, lähetused jm. personalivaldkonda puudutavate dokumentide koostamine
  • Tööraamatute pidamine
  • Isikukaardid
  • Tööajaarvestus (arvestuse kord, tööajatabel- ja kava)
  • Puhkusearvestus ja puhkuseajakavade koostamine
  • Töövõtulepingu/käsunduslepingu koostamine