E-post: Katrinxatxrehkendamine.ee|Telefon: 53 478 031

Juriidilised teenused

Ära hoidmaks lepinguvaidlusi, pakume juriidilistele isikutele ja füüsilistele isikutele abi lepingute sõlmimisel, muutmisel ja lõpetamisel, vastavalt kehtivale seadusandlusele (tööleping, töövõtuleping, juhatuse liikme leping, koostööleping, ostu-müügileping jne). Samas koostame ka töösisekorraeeskirju.